Een buitengewoon heilig jaar

Paus Franciscus heeft een Buitengewoon Heilig jaar uitgeroepen dat gewijd zal zijn aan de barmhartigheid.  Het jaar begint op het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis (8 december 2015) en eindigt op Christus Koning (20 november 2016). De paus maakte dit bekend tijdens een viering in de Sint Pieter op de dag dat hij twee jaar geleden tot paus werd gekozen.

De paus zei: “Ik ben ervan overtuigd dat de hele wereldkerk grote behoefte aan barmhartigheid heeft aangezien wij allemaal zondaars zijn, en hoop dat wij tijdens dit jubeljaar de vreugde zullen vinden om de barmhartigheid van God opnieuw te ontdekken.”

In een heilig jaar staan boete, bezinning en naastenliefde centraal. Tijdens het heilig jaar komen miljoenen pelgrims vanuit de hele wereld naar Rome.  Het laatste heilig jaar was in 2000; toen bezochten onder andere enkele jongeren uit onze parochie Rome.

De paus merkte ook op dat hij het gevoel heeft dat hij niet meer zo lang paus zal zijn: “Misschien twee, drie jaar, geen absolute leeftijdsgrens, maar ik ga ervan uit dat de Heer mij hier slechts voor korte tijd heeft neergezet.”