Begin van de veertigdagentijd

Vasten is een kruis maken over wat ons zo lief is, tot as  verstrooien:
-opgeklopte weelde die denken doet: voor geld moet alles wijken,
-machtsontplooiing, -wellustig soms, -listig altijd, -boos humeur,
-driftig druilerig dat het leven miskleurt.

Vasten is een kruis maken, verbinden wat is verstrooid,
bevrienden van wat van elkaar is vervreemd,
de goede wil en het wankele hart,
lippen van belofte en vermoeide voeten,
mensen noord en mensen zuid, mensen in de wolken mensen aan de grond.

Vasten is een kruis leren maken, Jezus’ woord je hand laten leiden,
de vinger op de wonde leggen, het leven op waarheid testen,
je hand in zijn zijde steken, vergeving krijgen
en niet langer ongelovig blijven.

(Erika Nechelput)