Banderole op deze website

Als u binnenkomt op deze website vindt u een kopje met de vier Evangelisten in de eerste balk, geflankeerd door herkenbare elementen uit de vier kerken van de parochie. In een banderole eronder staat de tekst:

Si vos manseritis in sermone meo vere discipuli mei eritis,
wat betekent:
Als jullie trouw blijven aan mijn woord zullen jullie mijn leerlingen zijn.

De vier Evangelisten die ons het woord aanreiken geven in deze zin een motto mee, waarmee wij ons in het dagelijkse leven kunnen tooien. Een mooie opdracht voor iedere dag! Een mooie gedachte ook voor deze veertigdagentijd, waarin we ons voorbereiden op Pasen.

Een kleine toelichting wellicht: het werkwoord waar het van komt is manere; crux van het verhaal is manseritis (kan vertaald worden als blijven), gecombineerd met vere (waarlijk), en dat dan omgezet naar leesbaar Nederlands. De vorm is wat moeilijker en kan tweede persoon meervoud toekomstige tijd zijn (actief indicatief) of subjunctief. In het tweede geval, wat ik denk dat hier speelt: deze wijs drukt een handeling uit die (nog) niet heeft plaatsgevonden voor zover de spreker zich daarvan bewust is. Vandaar deze vertaling. (Maarten)