11 februari Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Als Bernadette met haar zusje en een vriendinnetje hout sprokkelt langs de oever van de Gave, schrikt zij van een geluid als een windstoot. Als zij een grot inkijkt, ziet ze daar iets wits, een vrouw met een mooi figuur. Bernadette neemt haar rozenkrans en naar het voorbeeld van de vrouw bidt zij. De dagen daarna gaat Bernadette regelmatig naar de grot en bidt daar en ziet de Vrouw. Een eenvoudige boodschap: “Boetvaardigheid, bid voor de zondaars”  En dat doet Bernadette.

Op 25 februari zegt de Vrouwe:”Ga drinken en u wassen aan de bron, eet van het kruid dat u daar vindt”. En Bernadette gehoorzaamt.  Op 2 maart zegt de Vrouwe: “Gaat aan de priesters zeggen hier een kapel te bouwen. Ik wil dat men hier in processie naar toe komt.”  Als ze met die boodschap bij de pastoor komt, zegt deze dat Bernadette eerst maar eens naar de naam van de Vrouwe moet vragen.

Op 25 maart gaat Bernadette weer naar de grot. Daar ziet zij de witte Vrouwe weer. Vier keer vraagt zij om haar naam. Dan komt ook het antwoord. “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.” Hoewel ze het niet begrijpt, komt Bernadette er langzaamaan achter dat de vrouw in de grot Maria zelf is.

Wat begon met Bernadette en haar zusje  groeide uit tot een stroom van pelgrims die komt bidden aan de grot, die zich wast  aan de bron en drinkt van het water. Jaar in jaar uit, dag in dag uit bidden mensen aan de grot en vragen of de Lieve Vrouw wil bemiddelen, of zij hun lijden dragelijk wil maken.

Gebed
Goede God, Er is zoveel dat ons gelukkig maakt, zoveel waaraan wij vreugde beleven, schenk deze vreugde aan allen die weinig geluk kennen. Wij denken aan de mensen die ziek zijn, aan hen die niet kunnen slapen van de zorgen, aan mensen zonder werk aan mensen die het niet meer aankunnen. Wees voor allen een bron van troost, van kracht en bemoediging. Blijf met uw zegen bij onze wereld en waak over uw schepping, waarin wij leven.

Onze Lieve Vrouw van Lourdes Bid voor ons.