Op zondag 25 januari jl. werden maar liefst 26 jongeren en een volwassene van onze parochie ‘de Vier Evangelisten’ gevormd door vicaris van der Helm. Dit alles vond plaats in een tot de nok gevulde Emmauskerk aan de Leyweg. De voorbereidingen startten al in oktober en we doorliepen het door het Bisdom gemaakte project in ‘Vuur en Vlam’. In zijn preek vergeleek vicaris van der Helm ons leven met het bakken van een taart. Geholpen en bemoedigd door de Heilige Geest zal onze ’taart’, ons leven, zeker lukken. De viering werd voortreffelijk opgeluisterd door koor Connection. In het vervolg van dit project zullen enkele Vormelingen een overstap maken naar de jongerengroep ‘M25’, zodat zij handen en voeten kunnen geven aan hun missie en hun steentje kunnen bijdragen aan de bouw van Gods Rijk.

Engeline van den Ark

Hieronder een foto-impressie.