Even voorstellen: stagiair Johnny Tran

Beste parochianen,

In oktober vorig jaar heeft Johnny Tran, student aan de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, zich als kandidaat stagiair gemeld bij onze Parochie de Vier Evangelisten. Johnny doet de opleiding Master Theologie. Onderdeel van zijn opleiding is een stage van anderhalf jaar. In het pastoraal team is besloten om Johnny als stagiair in onze parochie toe te laten. Hoewel elk teamlid zijn handen vol heeft, is de overtuiging dat de kerk goed opgeleide en gevormde pastoraal werk(st)ers nodig heeft die het vak moeten leren, de doorslag geweest om zijn verzoek te honoreren. In het pastoraal team is afgesproken dat Duncan Wielzen Johnny zal gaan begeleiden in zijn stage.

Op vrijdag 30 januari is er een stage contracteringsgesprek geweest tussen Duncan, Johnny en Willien van Wieringen, die de stage vanuit Fontys Hogeschool coördineert. Het stagecontract werd ondertekend.

Uiterlijk 15 februari 2015 begint Johnny aan zijn stage in onze parochie. De eerste paar weken zal Johnny zich oriënteren op de locaties van onze vier geloofsgemeenschappen. Gedurende zijn stage zal hij ervaring opdoen op de volgende vier terreinen: individueel pastoraat, liturgie en verkondiging, groepspastoraat, kerkopbouw. Hij zal deze vier werkvelden vanuit een missionair-diaconaal perspectief benaderen.

Wij heten Johnny van harte welkom en wensen hem een vruchtbare stageperiode toe.

Namens het pastoraal team,

Duncan Wielzen, pastoraal werker

Foto Johnny Tran

Johnny Tran (de stagiair) stelt zich voor…

Mijn naam is Johnny Tran. Ik ben 24 jaar oud en kom uit ’s-Gravenzande. Vanaf begin februari 2015 loop ik stage in uw parochie ‘De Vier Evangelisten’, hier in Den Haag Zuid. Mij stage doe ik vanuit de opleiding theologie aan de Fontys Hogeschool te Utrecht. Momenteel zit ik in het eerste jaar van de master opleiding. Uiteindelijk wil ik pastoraal werker worden.

Nu zult u vast denken: waarom zou je als jonge man theologie studeren? Ik zal het proberen uit te leggen. Voordat ik theologie studeerde zat ik op het Mbo. Daar deed ik de opleiding boekhouden om assistent-account te worden. In mijn examenjaar liep ik stage bij een gezondheidscentrum, ik werkte daar voor de financiële administratie. Het was een leuke stage met leuke collega’s en er hing een goede werksfeer in het bedrijf. Na mijn stage heb ik daar zelfs gewerkt als vakantiekracht.

Ondanks de positieve ervaring ging er iets aan mij knagen. Ik was destijds achttien jaar en dacht na over God en het geloof. In die periode heb ik het verlangen ervaren om theologie te studeren. Echter, in het begin heb ik getwijfeld: “Kan ik dit wel, waarom heeft God mij geroepen, heb ik het wel goed gehoord?” Na een periode van twijfel wist ik dat God mij geroepen had om deze weg te gaan. Toen ik eenmaal aan de studie begon, vielen alle puzzelstukjes op de juiste plaats. Dit is wat God voor mij voor ogen heeft.

Ik kijk uit naar de stageperiode in Den Haag Zuid en hoop dat ik met u kennis mag maken in de parochie.

Johnny Tran