Even voorstellen: Pater Richard Lobo

In Zijn voetsporen…

Richard LoboMijn leven begon in een klein dorpje in Mangalore, Zuid India. Ik ben geboren in een katholiek gezin met acht kinderen. – zeven jongens en een meisje. Ik ben de vijfde in het gezin. Vier broers van mij zijn getrouwd. Mijn zus studeert nog in Mangalore en ze is in mei 2014 getrouwd. Mijn op een na oudste broer is priester in het bisdom Jamshedpur (Noord-India). Een andere broer studeert theologie. Hij is bestemd voor de Gujarat Jezuïet provincie. Mijn vader is elf jaar geleden overleden. Mijn moeder woont bij een van mijn broers.

In mijn jeugd ging ik bijna elke dag naar de kerk, samen met mijn broers of buurkinderen. Het bidden van de rozenkrans en het lezen van Bijbel was dagelijkse gewoonte. Dit heeft mij geholpen om meer vertrouwd te geraken met Jezus en met de Bijbel. Als misdienaar en lector leerde ik dienen. Bovendien was ik betrokken bij verschillende activiteiten van de geloofsgemeenschap. Kerk speelde een grotere rol in mijn opvoeding.

Onze maatschappij in India en mijn geboortestreek is heel diverse op het gebied van Godsdiensten. Het heeft een rol gespeeld in mijn geloofsontwikkeling dat ik ben opgegroeid in een omgeving met Islam en Hindoeïsme. Wij zaten samen op de school en vierden verschillende feestjes samen. Mijn opvoeding heeft mij dus meerdere kansen gegeven om in het geloof te groeien en mij voor te bereiden op het seminarie.

Toen ik op de basisschool zat, was mijn broer al lang in het seminarie. Dat beïnvloedde in iedere geval mijn toekomst. Ik ben God dankbaar dat ik bij de SVD mocht gaan studeren. Toen ik voor het eerst keer op het seminarie kwam, trof ik een situatie die helemaal anders was dan ik thuis gewend was. Er waren mensen met verschillende culturen en gewoontes. Maar toch was het mooi om samen onder een dak verder te mogen groeien. Inter-nationaliteit en inter-culturaliteit hebben mij ontzettend geholpen om mijn blik te verbreden. Ik heb op verschillende plaatsen in India mijn onderwijs en studie gevolgd. Ik kwam daarbij in contact met verschillende mensen en culturen. Dat heeft mij kansen gegeven om mij aan te passen aan verschillende situaties en het leven van anderen te leren kennen. Al deze ervaringen waren een goede voorbereiding om priester missionaris te worden. Twee en een half jaar geleden ben ik priester gewijd in de Congregatie van het Goddelijk Woord (SVD). De congregatie is in Nederland begonnen in Steyl, Zuid-Limburg door Heilige Arnold Janssen.

God zei tegen Abram, ‘Ga weg van je land.’ Dezelfde roep hoorde ik toen ik mijn theologiestudie deed. Het duurde even voordat ik naar Nederland vertrok, land van melk en honing, nee… land van tulpen en kaas, dijken en duinen. Tot nu toe is het een goede uitdaging geweest. De Congregatie heeft mij bestemd om hier in Nederland te getuigen van mijn geloof en de Blijde Boodschap te verkondigen. Nooit van mijn leven heb ik gedroomd dat ik ooit nog eens in Nederland terecht zou komen. In vergelijking met India was in het begin alles hier voor mij vreemd. Er was echter één zin die mij steeds opnieuw heeft bemoedigd, namelijk: ‘De lieve God, die mij gekozen heeft en die mij naar hier heeft gebracht, zal voor mij zorgen en mij zegenen’. De lieve God heeft mij inderdaad onder alle omstandigheden gezegend. Ik wil graag mijn liefde delen met alle mensen.

Ik heb bijna ander half jaar taalles gevolgd in Utrecht. Ik liep bijna vijf maanden stage in Amsterdam (Oud-Zuid) met pastoor Pierre Valkering in de Vredeskerk en de Rosenkranskerk. Op dit ogenblik woon ik in Schiedam in de pastorie van Heilige Lidwina.

Ik ben het bisdom Rotterdam, mijn congregatie en de Vier- Evangelisten kerk gemeenschap dankbaar, dat ik in deze kerk missionaris mag zijn. Alleen kan ik niets, samen kunnen wij alles.

Wij gaan samen onderweg naar de betere toekomst. Ik hoop dat wij elkaar kunnen steunen. Ik wil graag jullie leren kennen en heel dichtbij jullie zijn. Ik zou mijn aandacht besteden aan jongeren pastoraat, de ouderen van onze parochie gemeenschap, en de migranten. Ik hoop dat de reis van mijn leven in de Vier- Evangelisten kerk zeker vruchten zal dragen.

Shalom…
Pater Richard SVD