Maria Onbevlekte Ontvangenis

Maria Onbevlekte OntvangenisMaria, toen uw leven ontvangen werd in de schoot van moeder Anna, was u al een gezegende, voorbestemd om moeder te worden. U heeft gehoor gegeven aan de opdracht en antwoordde ‘Mij geschiede naar uw woord.’ Gods liefste kind werd uit u geboren, een Licht voor de wereld. U bent een gezegende, sterke vrouw. Wij danken God om u.

Heilige Maria, Moeder van God, Moeder van Genade, Heil van de Zieken, Troosteres van de bedroefden, Bid voor ons!