De adventsactie staat weer voor de deur. Deze begint op 29 november, de eerste zondag van de advent en tevens begin van een nieuw kerkelijk jaar. De actie loopt tot en met 25 december. Dit jaar kiezen we voor het thema: Vreedzaam samenleven in Bethlehem.

Op de Westelijke Jordaanoever leven moslims en christenen samen. ln de media lezen en zien we echter regelmatig dat de omstandigheden er moeilijk en gespannen zijn. Vanwege de ingewikkelde politieke situatie is het lastig en zelfs onveilig om te reizen in het gebied. Een scheidingsmuur met controleposten bemoeilijkt het reizen nog meer. Veel bewoners van de Westbank komen nauwelijks buiten hun eigen regio.

Op de Westbank liggen twee bekende steden: Ramallah en Bethlehem, de stad waar juist tijdens de Adventsperiode onze aandacht zo naar uitgaat. De Nederlander Toine van Teeffelen woont met zijn gezin al jaren in Bethlehem. Hij ervaart dagelijks hoe het is om te wonen in deze historische stad, die hij ‘een gemeenschap van warme, gastvrije en spontane mensen’ noemt.

Toine werkte hier als onderwijsconsulent en hij zag dat de Palestijnse jongeren en hun docenten snakken naar een hoopvol toekomstperspectief en naar een actieve rol in de samenleving. Hij zet zich daarom persoonlijk in voor een bijzonder onderwijsprogramma: Leven in het Heilig Land: verschillen respecteren.

Het onderwijsprogramma bevordert het begrip tussen jongeren met een christelijke en een islamitische achtergrond, die samenleven op de Westbank. Via deze jongeren wordt er gebouwd aan een nieuwe generatie Westbankbewoners, die open staat voor elkaar en die respectvol met andere religies omgaat. Daarnaast draagt het programma bij aan het gemeenschapsgevoel in dit geïsoleerde gebied.

Het unieke aan dit programma is dat jongeren van verschillende religieuze achtergronden met respect voor elkaars geloofsovertuiging samenkomen. Interreligieus onderwijs wordt nergens in de Arabische wereld gegeven, maar dit schooljaar zegde de Palestijnse overheid toe dat dit programma ook op openbare scholen gegeven mag worden. Met dit programma worden ruim 750 leerlingen bereikt tussen de 14 en de 17 jaar. Zij worden begeleid door twee godsdienstdocenten: één moslim en één christen. Tijdens de schoolreizen gaat een speciaal getrainde jeugdwerker mee. Omdat dit project buiten de schoolmuren treedt, bereikt het meer mensen dan alleen de jongeren. Op deze manier groeit het netwerk van mensen die openlijk met elkaar over verschillende religies praten. Dit biedt hoop voor de verscheurde Westbank.

Dit project willen wij als parochie van harte ondersteunen. Tijdens de Adventsperiode zullen wij hier dus ook in de vieringen en via de nieuwsbrieven aandacht aan besteden.

Namens de MOV-werkgroepen,
Paul Kuhlmann, diaken