Parochiepenning

De parochiepenning voor 2018 is uitgereikt aan Bert en Martha Vermeulen.

“Het parochiebestuur en pastoraal team van de R.K. Parochie de Vier Evangelisten hebben op voordracht van de pastoraatgroep Titus Brandsma de parochiepenning toegekend aan Bert en Martha Vermeulen als blijk van erkentelijkheid voor hun grote inzet voor de parochie in het algemeen en de geloofsgemeenschap Titus Brandsma in het bijzonder.

Martha en Bert zetten zich met een tomeloze energie al jaren in voor diverse disciplines binnen de parochie waarmee ze een belangrijke bijdrage leveren aan het levendig houden van de gemeenschap en het in stand houden van het kerkgebouw. Daarnaast hebben zij zich ruim een jaar lang ingezet om van een vervallen gebouw in de tuin van de pastorie Titus Brandsma, het Praethuys, een volwaardig ontmoetingscentrum voor de parochie en de buurt te maken.

Door alle activiteiten die er nu georganiseerd worden is het een huis geworden dat verbindt: niet alleen binnen onze eigen gemeenschap van de parochie maar duidelijk ook met de buurt.

Het parochiebestuur en het pastoraal team zijn het dan ook van harte eens met de omschrijving in de voordracht: ‘zij zijn een schoolvoorbeeld voor menig vrijwilliger’.