Pastoraal team

Pastoor Kees Dernee, tel 070-366 55 62
Pater Klemens Hayon
Diaken Jos van Adrichem, tel. 070 366 55 62
Diaken Paul Kuhlmann, tel 070-366 55 62
Pastoraal werker Duncan Wielzen, tel 070-325 56 75

Bestuur

Kees Dernee, pastoor, voorzitter
Dirk Knook, vice-voorzitter
Ineke Brízee-Baay, secretaris
Henk-Jan Kok, penningmeester
Yvonne Hartman, penningmeester
Patrique ten Bosch
Ruud de Vreugd

Pastoraatgroepen

Emmaus Maria van Eik en Duinen Pastoor van Ars Titus Brandsma
Maria Bleumer – v Dijk
Joke Borsboom – vd Berg
Willem Brizee
Gerda Bronsteijn – Koks
Peter The
Lies v Dijk – Verkoijen
Wil vdr Lans – Grimbergen
Peter Visser
Cor Havermans
Marcel Visser
Robert in den Bosch
Marga van Leest
Marianne de Jong – Beuchel
Ineke Giezeman
Arnim v Oorschot
Loek Ruijters
Danny Scholtes
Ria Scholtes – v Steden
Hari Anthony
Betrokken lid pastoresteam:
Pastoor Kees Dernee
Betrokken lid pastoresteam:
Diaken Jos van Adrichem
Betrokken lid pastoresteam:
Pater Klemens Hayon SVD
Betrokken lid pastoresteam:
Pastoraal werker Duncan Wielzen

Beheercommissies

Emmaus Maria van Eik en Duinen Pastoor van Ars Titus Brandsma
Pim Beijer
Corrie vd Hoeven – vd Gaag
Pim vd Bol
Jaap Borsboom
John Wassink
Hans Harperink
Leo Koks
Theo Stokvis
Is van Woerden
Ton Ammerlaan
Roland Smeets
Bert Vermeulen
Claartje Vinkesteijn – Barnas