Pastoraal team

Pastoor Kees Dernee, tel 070-3665562
Pater Klemens Hayon, tel 070-3257269
Diaken Jos van Adrichem, tel 070-3979413
Diaken Paul Kuhlmann, tel 070-3665562
Pastoraal werker Duncan Wielzen, tel 070-3255675

Bestuur

Kees Dernee, pastoor, voorzitter
Dirk Knook, vice-voorzitter
Ineke Brízee-Baay, secretaris
Henk-Jan Kok, penningmeester
Yvonne Hartman, penningmeester
Ruud de Vreugd

Pastoraatgroepen

Emmaus Maria van Eik en Duinen Pastoor van Ars Titus Brandsma
Maria Bleumer – v Dijk
Joke Borsboom – vd Berg
Willem Brizee
Gerda Bronsteijn – Koks
Peter The
Lies v Dijk – Verkoijen
Wil vdr Lans – Grimbergen
Peter Visser
Robert in den Bosch
Marga van Leest
Marianne de Jong – Beuchel
Ineke Giezeman
Arnim v Oorschot
Loek Ruijters
Danny Scholtes
Ria Scholtes – v Steden
Hari Anthony
Betrokken lid pastoresteam:
Pastoor Kees Dernee
Betrokken lid pastoresteam:
Diaken Jos van Adrichem
Betrokken lid pastoresteam:
Pater Klemens Hayon SVD
Betrokken lid pastoresteam:
Pastoraal werker Duncan Wielzen

Beheercommissies

Emmaus Maria van Eik en Duinen Pastoor van Ars Titus Brandsma
Pim Beijer
Corrie vd Hoeven – vd Gaag
Pim vd Bol
Jaap Borsboom
John Wassink
Hans Harperink
Leo Koks
Theo Stokvis
Cor Havermans
Marcel Visser
Is van Woerden
Ton Ammerlaan
Bert Vermeulen
Frans Boesten