Pastoraal team

Parochiebestuur

Pastoraatgroep

Pastoor Tom Kouijzer, tel 070-3979413
Diaken Jos van Adrichem, tel 070-3665562
Pater Klemens Hayon, tel 070-3979413
Diaken Paul Kuhlmann, tel 070-3665562
Pastoraal werker Duncan Wielzen,
tel 070-3255675
wnd. pastoor Tom Kouijzer, voorzitter
Sander van Maanen, vicevoorzitter
Jennifa Dorleijn-Mariadasan, secretaris
Yvonne Hartman-van der Ark, penningmeester
Louis Laarakkers
Peter van Winden
Martine Witsiers
diaken Jos van Adrichem (adviseur)
Miranda Dingemans-van Maanen (adviseur)
wnd. pastoor Tom Kouijzer, voorzitter
diaken Jos van Adrichem
taakveld vieren:
Marian Bosch
Jessica ten Bosch
Bart van Leeuwen
Loek Ruijters
taakveld leren:
Rebecca Mariadasan
Peter The
taakveld dienen:
Engeline van der Ark
Nick Laarakkers

 

Kerngroepen

Titus Brandsma Emmaus H. Pastoor van Ars Maria van Eik en Duinen
Albert Allaart
Hari Anthony
Engeline van der Ark (liaison pastoraatgroep)
Loek Ruijters (liaison pastoraatgroep)
Ria Scholtes
Bert Vermeulen
Anja de Bruijn
Willem Brizee
Gerda Bronsteijn
Bart van Leeuwen (liaison pastoraatgroep)
Sanne van Leeuwen
Hans Moot
Peter The
Ton Ammerlaan
Marian Bosch (liaison pastoraatgroep)
Jessica ten Bosch (liaison pastoraatgroep)
Ineke Giezeman
Marga van Leest
Marcus Switzar
Is van Woerden
Lies van Dijk
Wim Hartman
Cor Havermans
Nick Laarakkers (liaison pastoraatgroep)
Wil van der Lans
Theo Stokvis
Marcel Visser
Peter Visser
Betrokken lid parochiebestuur:
Sander van Maanen
Betrokken lid parochiebestuur:
Peter van Winden
Betrokken lid parochiebestuur:
Jennifa Dorleijn-Mariadasan
Betrokken lid parochiebestuur:
Martine Witsiers
Betrokken lid pastoraal team:
pater Klemens Hayon SVD/
diaken Paul Kuhlmann
Betrokken lid pastoraal team:
wnd. pastoor Tom Kouijzer
Betrokken lid pastoraal team:
diaken Jos van Adrichem
Betrokken lid pastoraal team:
pastoraal werker Duncan Wielzen