Pastoraal team

Pastoor Kees Dernee, tel 070-3665562
Pater Klemens Hayon, tel 070-3257269
Diaken Jos van Adrichem, tel 070-3979413
Diaken Paul Kuhlmann, tel 070-3665562
Pastoraal werker Duncan Wielzen, tel 070-3255675

Bestuur

Kees Dernee, pastoor, voorzitter
Ineke Brízee-Baay, secretaris
Henk-Jan Kok, penningmeester
Yvonne Hartman, penningmeester
Ruud de Vreugd

Pastoraatgroepen

Emmaus Maria van Eik en Duinen Pastoor van Ars Titus Brandsma
Joke Borsboom – vd Berg
Willem Brizee
Gerda Bronsteijn – Koks
Bart van Leeuwen
Peter The
Lies v Dijk – Verkoijen
Wil vdr Lans – Grimbergen
Peter Visser
Robert in den Bosch
Marga van Leest
Ineke Giezeman
Marcus Switzar
Loek Ruijters
Ria Scholtes – van Steden
Hari Anthony           Miranda Dingemans  Sander van Maanen
Betrokken lid pastoresteam:
Pastoor Kees Dernee
Betrokken lid pastoresteam:
Diaken Jos van Adrichem
Betrokken lid pastoresteam:
Pater Klemens Hayon SVD
Betrokken lid pastoresteam:
Pastoraal werker Duncan Wielzen

Beheercommissies

Emmaus Maria van Eik en Duinen Pastoor van Ars Titus Brandsma
Ricky Bleumer
Pim vd Bol
Jaap Borsboom
John Wassink
Hans Harperink
Leo Koks
Theo Stokvis
Cor Havermans
Marcel Visser
Is van Woerden
Ton Ammerlaan
Bert Vermeulen
Frans Boesten