Geplande bedevaarten

Bedevaart RK Den Haag naar Lourdes

De Parochies de Vier Evangelisten en Maria Sterre der Zee gaan van 6 tot en met 14 mei 2022 samen naar Lourdes. Pastor Tom Kouijzer en Pater Vincent Wang zullen deze bedevaart geestelijk begeleiden.
Meer informatie kunt u krijgen bij de contactpersoon van de geloofsgemeenschap of de leden van de werkgroep bedevaarten RK Den Haag:

Contactpersonen geloofsgemeenschappen
 • Maria van Eik en Duinen: Anja de Kok (06 38 61 21 39)
 • Emmaus: Clea van der Togt (06 40 26 94 37)
 • Pastoor van Ars: Francis Cueva (070 325 98 11)
 • Titus Brandsma: Hetty v/d Want (06 25 33 03 77)
Werkgroep Bedevaarten RK Den Haag
 • Cisca van der Sluijs (06 28 32 73 88 / cisca.vandersluijs@gmail.com)
 • Maria Bleumer (06 24 26 89 13 / m.s.bleumer@planet.nl)

Tevens zijn er bij elke geloofsgemeenschap folders en aanmeldingsformulieren beschikbaar.

Bedevaartreizen naar Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.
Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

 • Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 13 mei t/m dinsdag 17 mei 2022. kosten slechts € 310.-
 • Een ééndaagse bedevaart op zaterdag 28 mei 2022. kosten slechts €60.-
 • Een tweedaagse bedevaart op 18 en 19 juni 2022. kosten slechts €132.50
Meer informatie
 • Website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl
 • Contactpersonen:
  Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan (015 3693148 / paula_opstal@hotmail.com)
  Dhr. G.J. de Bruijn (070 3205872 / gerard.debruijn@planet.nl)