Een totaaloverzicht van de vieringen is te vinden op de vieringenpagina.

Evenement details:

 • za
  04
  aug
  2018

  Abdijdag Pastoor van Ars

  10.00 uurPastoor van Arskerk

  HET GOEDE VERHAAL TELKENS OPNIEUW VERTELD
  De heilige pastoor van Ars was een luisteraar én een predikant. Op de Abdijdag ter ere van zijn naamfeest zal dit jaar het thema inspelen op een oecumenische benadering van de verkondiging in de liturgie.

  Telkens, naar het ritme dus van het liturgisch jaar waarin van oudsher alle (zon)dagen worden geteld, worden de oude verhalen uit de Bijbel als Woord van de Heer in de liturgie voorgelezen. Daarna volgt er een homilie, preek of ‘mijmering’, waarin de predikant het Oude Verhaal opnieuw probeert te vertellen. De uitleg
  wil de weg wijzen naar het Nieuwe Verhaal, waarmee de gelovige zijn of haar pelgrimsweg gaat in de wereld buiten het kerkgebouw.
  Tijdens deze Abdijdag vieren we liturgie (psalmgebed, eucharistie, oecumenische vespers) én willen we met elkaar in gesprek gaan (tijdens de lunch en middagdiscussie) over onze wijze van luisteren naar de Oude Verhalen. Oog, oor en hart zijn betrokken bij het luisteren naar de Schriften.
  Hoe kun je het oude (en vertrouwde) weer als ‘nieuw’ gaan horen, zodat je er zelf mee verder kunt gaan op je levensweg? Vormen de Bijbelse verhalen een levensdraad in je eigen levensverhaal? Zijn ze als de grondslag of een onderstroom?

  Dominee David Schiethart en pater Frans Vervooren zullen ons op deze dag begeleiden.