M25-logo-wit-bewerktM25 (spreek uit: M Twentyfive) staat voor Matteüs 25, een hoofdstuk uit de Bijbel dat mensen oproept om zich in te zetten voor mensen die het moeilijk hebben:“want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” En Jezus zegt hierover tegen zijn leerlingen: “alles wat je gedaan hebt voor een van mijn broeders hier, hoe onbelangrijk hij ook was, dat heb je voor mij gedaan.”  Deze zogenaamde 'werken van barmhartigheid'  waar het in dit hoofdstuk van de evangelist Matteüs  over gaat , inspireren jongeren om zich in te zetten voor mensen die in armoede leven, die ziek zijn of een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben, voor mensen die eenzaam zijn of oud en niet zo goed meer uit de voeten kunnen.  

Andere parochies van het bisdom Rotterdam kennen veelal een aparte M25-groep, een groep jongeren van 12 jaar en ouder die regelmatig samenkomen en zich op deze manier inzetten.  In onze parochie kennen we één jongerengroep, Inside Out genaamd. Deze jongerengroep doet mee met M25-activiteiten in Den Haag en organiseert vele activiteiten die overeenkomen met M25-activiteiten. Daarnaast komt Inside Out bijeen voor tal van andere activiteiten in en buiten de parochie. Beijk daarvoor vooral de website van Inside Out en wordt vriend via facebook.  Een keer vrijblijvend komen kennis maken met deze gezellige en op elkaar betrokken jongerengroep hoort ook tot de mogelijkheden. Neem daarvoor contact op met de voorzitter, Bart van Leeuwen via rkjinsideout@outlook.com.