Viering gedachtenis Sint Franciscus met zegen voor dier en mens

Vandaag, op Werelddierendag, de dag dat in de kerk Sint Franciscus wordt herdacht, werd in de Emmauskerk een woord- en gebedsviering gehouden, waarbij huisdieren en hun baasjes, en ook mensen die geen huisdier hebben, van harte welkom waren. Diaken Jos van Adrichem begon de viering met een korte inleiding over Sint Franciscus. Daarna werd samen een gebed gebeden,dat ontleend was aan het Zonnelied van de heilige. Natascha las een gedeelte uit het tweede scheppingsverhaal (Bijbelboek Genesis) waarin wordt verteld dat God de dieren schiep en dat de mens die dieren allemaal een naam gaf. Daarna las Minou een legende over Franciscus en een ezel voor. Na dit verhaal was het tijd om de aanwezige dieren en de mensen die dat wilden te zegenen. Eerst werd gezamenlijk een zegenbede uitgesproken. Vervolgens ging de diaken de aanwezige dieren en mensen langs om hen te zegenen. De viering werd afgesloten met een vredesgebed, naar een gebed van Sint Franciscus, waarna de aanwezigen afscheid namen door elkaar een hand te geven en de vrede te wensen.
Na de viering werd nog even nagepraat. De aanwezigen hadden het als mooi en sfeervol ervaren. De dieren, allemaal honden, waren rustig gebleven en niet teruggeschrokken van de koude plens wijwater die zij over zich heen kregen. Eén hond wilde eerst niet mee de kerk in, maar toen de viering eenmaal begonnen was, ging deze heel rustig liggen. Toch mooi hoe een viering ook aan dieren rust kan geven.