Beleid en bestuur

Op deze pagina kunt u zaken vinden die met het beleid van de parochie te maken hebben.

Highlights bestuursvergaderingen